Làm thế nào để xóa lịch sử Windows RUN?Bài viết này mô tả cách xóa lịch sử CHẠY của một máy tính cụ thể. Điều này là bắt buộc trong mục đích xử lý sự cố trong trường hợp bạn chạy một loạt các lệnh và bạn không bật các lệnh đó cho người dùng cuối. Khía cạnh giải phóng mặt bằng này rất quan trọng đặc biệt là khi bạn chạy các lệnh như REGEDIT và MSCONFIG.

Giải pháp là thay đổi sổ đăng ký và sao lưu sổ đăng ký của bạn trước khi tiếp tục. Một khi bạn đã sao lưu registry, xin vui lòng làm theo các bước ở đây.

Open the registry >; Start >; Run >; regedit Navigate to the following registry key: HKEY_CURRENT_USER >; Software >; Microsoft >; Windows >; CurrentVersion >; Explorer >; RunMRU

Open the registry >; Start >; Run >; regedit Navigate to the following registry key: HKEY_CURRENT_USER >; Software >; Microsoft >; Windows >; CurrentVersion >; Explorer >; RunMRU

Open the registry >; Start >; Run >; regedit Navigate to the following registry key: HKEY_CURRENT_USER >; Software >; Microsoft >; Windows >; CurrentVersion >; Explorer >; RunMRU

Đánh dấu mục bạn muốn xóa khỏi lịch sử chạy. Nhấn OK. Đóng sổ đăng ký.

Làm cách nào để thiết lập lệnh Clear Run tự động?

Nếu bạn muốn lịch sử Run của bạn tự động bị xóa mỗi khi bạn khởi động máy tính, hãy đến vị trí sau trong Registry Editor:

HKEY_CURRENT_USER >; Software >; Microsoft >; Windows >; CurrentVersion >; Policies >; Explorer.

Ở bảng bên phải, hãy tìm ClearRecentDocsOnExit, nhấp đúp vào nó và nhập giá trị của nó là 1 và đảm bảo Hexadecimal được chọn.

Nhấp vào OK và đóng Registry Editor. Bước này sẽ giúp bạn không lưu trữ bất kỳ lịch sử CHẠY.

Bài TrướC

Làm cách nào để tải nhạc cục bộ lên Google Play Music (Tài khoản miễn phí)?

Làm cách nào để tải nhạc cục bộ lên Google Play Music (Tài khoản miễn phí)?

Google Play Music cho phép bạn giữ tới 50.000 bài hát miễn phí. Và điều tốt, bạn có thể tải nhạc cục bộ lên thư viện Google Play Music và nghe bất cứ khi nào bạn muốn từ bất kỳ thiết bị nào được kết nối với tài khoản Google Play Music. Cho dù các bài hát từ iTunes, Windows Media Player hoặc từ các thư ...

TiếP Theo Bài ViếT

12 công cụ WiFi Android tốt nhất và Mạng tìm kiếm & điểm truy cập Android

12 công cụ WiFi Android tốt nhất và Mạng tìm kiếm & điểm truy cập Android

Mạng WiFi có thể không thể cung cấp hiệu suất lý tưởng mọi lúc mà bạn mong đợi. Có rất nhiều ứng dụng Android để đo cường độ WiFi, Kiểm tra tốc độ DSL, Phân tích mạng, Phân tích quang phổ, v.v. Những ứng dụng Trình quản lý không dây Android này có sẵn miễn phí từ Google Play Store. Chúng tôi cũng đã liệt kê các ứng dụng Điểm truy cập WiFi, những ứng dụng này có...